01 January 2009

2009 veršíček

"Bůh, který řekl 'ze tmy ať zazáří světlo', osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově." 2K 4:6


For God, who said, "Let light shine out of darkness," made his light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of the glory or God in the face of Christ. 2 Corinthians 4:6

No comments: